Kurumsal Hizmetler

Kurulduğu tarihten bu güne kadar aynı heyecan, dikkat ve titiz çalışmaları ile  müşterilerine kesintisiz hizmet sunan  İlk Adım Sigorta Ve Reasürans Brokerliği; dünyadaki  ve ülkemizdeki değişen koşulları yakından takip ederek, riske ve  müşteriye özel geliştirdiği çözüm teknikleri ile farklılık yaratmakta, bu sayede sunduğu çözümlerle, her geçen gün hizmet kalitesini daha da yükseltmektedir.

Müşterilerimizin risklerini yönetirken, sigortacılık mevzuatı ve sigorta hukuku başta olmak üzere; uyguladığımız riske ve ihtiyaca özel çözüm teknikleri sayesinde , müşterilerimizin toplam risk maliyetleri derhal kontrol altına alınabilmektedir.

Sektör ayrımı yapmaksızın; müşterilerimizin risklerini analiz ederek ; gereksiz  prim maliyetlerinden kaçınmak suretiyle, bir taraftan prim tasarrufu sağlamaktayız,  diğer taraftan ise risk yönetimi ile müşterilerimizin sigorta edilebilecek tüm risklerinin teminat altına alınmasını sağlamaktayız.

Türk Ticaret hayatındaki en önemli gelişmelerden bir tanesi ise; ülkemizde 85 yıl aradan sonra ilk kez Türk Ticaret Kanununda(TTK) yapılan yeni düzenlemelerin neticesinde; faaliyet konusu ne olursa olsun tüm kurumsal müşterilerin ve ticaret hayatını oluşturan diğer bireylerin risklerinin yeniden tanımlandığı çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Bu yeni ve zorlu dönem, sigortacılık sektörünü de direkt olarak etkileyecektir. TTK’daki düzenlemelerden; sigorta hukuku, sigortacılık mevzuatı ile ilgili olan 51 madde değişmiş olup, bunlardan 40 maddesi  ise emredici hükümlerden oluşmaktadır.
Söz konusu maddelerin yürürlüğe girmesi ile birlikte; sigorta sözleşmeleri (sigorta poliçeleri) hem sigortalı/sigorta ettiren yönünden ve hem de sigortacı(sigorta şirketi) yönünden ele alındığında; tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini yerine getirirken, sürecin doğru bir şekilde yönetilememesinin sonucu olarak,  uygulamada ciddi sorunların yaşanabileceği, riskli bir döneme girmiş bulunmaktayız.

Müşterilerimizin faaliyet konularına göre değişiklik arz eden risklerini; yeni hukuki düzenlemeler çerçevesinde yönetebiliyor olmak, başlı başına birikim ve tecrübe gerektiren önemli bir husustur.  

Brokerliğimizden uzun yıllardır hizmet almakta olan tüm müşterilerimiz ile portföyümüze yeni katılacak olan yeni müşterilerimizin; bu önemli süreçte dahi, brokerliğimizin Türk Sigortacılık Mevzuatı , Sigortacılık Kanunu, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği, Sigorta Hukuku konularında sahip olduğu deneyim ve birikimlerimizle, bu güne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da müşterilerimizin sahip oldukları konforlarını muhafaza ederek, kendilerini her zamankinden daha fazla güven içerisinde hissetmelerini sağlayacağız.

İnsan Kaynakları Çözümleri

Grup Sağlık ve Hayat Sigortaları

Grup sağlık sigortaları, Grup Hayat Sigortaları , Grup Ferdi Kaza Sigortaları ve Birikimli Emeklilik Planları; çalışanların motivasyonunu arttırmakta ve kuruma olan sadakat, kurumu sahiplenme duygularını öne çıkartarak, kurumun karlılığına olumlu yönde etki etmektedir.

İlk Adım Brokerlik, konusunda uzman ekibi ile size titizlikle hizmet vererek İnsan Kaynaklarının iş yükünü azaltmakta ve kurumunuza artı değer katma aşamasında sizlerin risklerinizi, yine sizin yanınızda yer alarak yönetmektedir.